Manali - dom Mojżesza


Będąc w Manali wpadła mi w ręce  ksiażka: Jezus żył w Indiach. Zaczełam czytać ze sceptycyzmem.  Rozpoczyna się od śledzenia losów Mojżesza i pokazuje jak Bóg zawiodł  go w okolicę północnych Indii.  Znajduje podobieństwo pomiędzy nazewnictwem miejscowości przedstawionych w Starym Testatmencie, a istniejącymi miejscami w Indiach pónocnych.Jestem zaskoczona. Wiem, że reinkarnacja czyni bardzo prawdopodobnym fakt , że każdy choć raz był w Indiach, ale Mojżesz?  Dalej autor analizuje postać Mojżesza jako wielkiego maga, który posiadał niezykłe zdolności i dzięki nim mógł wprowadzić ogromne zmiany w społeczeństwie. Ktokolwiek chciał mu się sprzeciwić był proszony o pokaz mocy od Boga. Mojżesz był jednak niepokonany. Stał się prawodawcą, reformatorem życia społecznego.  

Nazwa miasteczka Manali pochodzi od imienia brzmiącego Manu. Manu to ten, który ustanawia prawa, według  hinduizmu był potężnym mędrcem mającym ogromny wpływ na społeczeństwo. Książka łączy te dwie postaci: Mojżesza i Manu w jedną  i pokazuje, że jest to tak na prawdę pierwotna, Jung powiedziałby,  archetypowa historia o wielkim prawodawcy i magu. Historia wspólna  dla obu religii: hinduskiej i chrześcijańskiej. Pomyślałam, że to niesamowite być w miasteczku nazwanym ku czci Mojżesza, a może nawet miejscu,  w którym był.  Co więcej, na samym końcu wioski znajdowała się jego  świątynia – świątynia Manu.  Poszliśmy zobaczyć to miejsce. Żyło własnym życiem . W środku biegały dzieci, na zewnątrz mieszkańcy remontowali betonowy chodnik. Nie czułam tu patetyzmu tak charakterystycznego dla chrześcijańskich religii, nie czułam chaosu tak częstego w hinduskich świątyniach. Był śmiech dzieci, próbujących doskoczyć do dzwonu zawieszonego wewntąrz i głośnie rozmowy pracujących. Stanęłam przed wejściem i zaczęłam czytać:

Pan Vishnu  podczas wielkiej powodzi doprowadził mędrca Manu do bezpiecznej przystani w Himalajach. W arce towarzyszyło mi siedmioro mędrców. Przewiózł również ziarna kreacji , które  jak jest wierzone, stały się początkiem współczenego świata. Nie ma dowodu na to, że łódź osiadła właśnie tutaj, dlatego Manali nie może sobie przypisywać, że ta historia wydarzyła się właśnie w tej wiosce, ale badania festiwali i jarmarków,  które odbywały się tu w czasach starożytnych wskazują na bliskie pokrewieństwo z postacią mędrca. Manu nie tylko stworzył cywilizację , ale stał się prawodawcą. Ogłosił prawa rządzące indywidualnym i socjalnym życiem człowieka. Zaproponował miedzy innymi podział społeczestwa na cztery kasty, który do niedawna był w Indiach przestrzegany.
Stałam urzeczona, ta historia jest doskonale znana każdemu chrześcijaninowi tyle, że imię budowniczego zostało zmienione. Jest w  Arka, ale Noego, który przewiózł po jednej parze zwierząt każdego gatunku po to, aby odbudować świat po wielkiej powódzi. Podróżował ze swoimi siedmioma synami jak Manu z siednioma mędrcami. Oboje odnaleźli suchy ląd dzięki boskiemu przewodnictwu. Ja stałam w miejscu, w którym mogło się to wydarzyć.
Wróciłam do lektury książki, kolejne rozdziały  dotyczą już Nowego Testamentu, pokazując dowody na podróż Jezusa do Indii. Według książki w wieku 12 lat wraz z kupcami podróżował po tej ziemi i uczył się od mędrców buddyjskich. Wykazują jakjego nauki powiązane są z tą filozofią,  zakładającą miłość jako podstawę rządzącą światem.
Od tego momentu towarzyszyła mojej podróży nowa historia. Pokazał się kolejny, niespodziewany element rzeczywistości, która stała się dla mnie na tyle złożona, że przestała dopraszać się zrozumienia  na rzecz zadziwnienia.  Pierwszego dnia w Indiach,  wylądowałam w muzułmańskiej świątyni. W dotknęłam  hinduizmu w Haridwarze, a kolejne doświadczenie miało być mocno związane z buddyzmem.  Zadziwiające było, że dla dziewczyny, która wyrosła w rodzinie katolickiej w Polsce te cztery słowa: islam, hinduizm,chrześcijaństwo i  buddyzm stały się ze sobą tak powiązane. Pochodzą z jednego źródła.

0 komentarze:

Post a Comment

Zapraszam wszystkich do zostawiania swoich komentarzy. Po zatwierdzeniu przeze mnie wasz post zostanie opublikowany. Dzieki! Edytka :)